logo.gif
tophomecontent.jpg

 

Haarlemmermeer Assuradeuren B.V.

Wij werken op het gebied van schadeverzekeringen nauw samen met Haarlemmermeer Assuradeuren B.V., een Gevolmachtigd Agent voor diverse verzekeraars (www.haarlemmermeerassuradeuren.nl). Deze vennootschap is zelf bevoegd om namens deze maatschappijen verzekeringsaanvragen te accepteren, polissen op te maken en schades te behandelen. De producten van de betreffende volmacht maatschappijen worden relatief vaker door ons geselecteerd en geoffreerd. Daardoor kunnen wij nog accurater en met grotere snelheid werken. Op regelmatige basis verifiëren wij de producten en samenwerkingen waarbij mogelijke collectieve maatregelen worden genomen.

Powered by : Successfully