logo.gif
tophomecontent.jpg

Financieel Plan

Financiële planning is het proces van het tegemoetkomen aan uw levensdoelen door het juiste beheer van uw financiën en helpt bij het maken van lastige financiële beslissingen. Levensdoelen kunnen bestaan ​​uit het kopen van een huis, sparen voor het onderwijs van uw kind, een onbezorgde oude dag of zekerheid van inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid.

Het financiële planningsproces bestaat uit vier stappen die u helpen inzicht te krijgen in uw financiële situatie en deze zo te optimaliseren. Allereerst maken we graag uitgebreid kennis met u, uw financiële situatie en de voor u belangrijke levensdoelen. Aan de hand hiervan wordt de adviesopdracht vastgesteld en leggen we deze schriftelijk vast in een opdrachtovereenkomst.

Vervolgens analyseren we alle relevante gegevens en brengen deze samen in een overzichtelijk rapport. Samen bespreken we uw financiële situatie en bepalen we in hoeverre uw levensdoelen haalbaar zijn. U staat oog in oog met uw financiële leven op dit moment.

Wij geven u tips en aandachtspunten om uw financiële situatie te optimaliseren. De uitkomst hiervan kan zijn dat u zaken anders wilt aanpakken. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen, nieuw sluiten of schrappen van verzekeringen. U houdt de keuze om dit zelf te regelen of ons opdracht te geven om dit voor u te verzorgen. Uiteraard doen wij dit graag voor u! Geeft u ons opdracht om voor u een oplossing te bedenken dan leggen wij dit wederom schriftelijk vast.

Wij zorgen voor de best passende oplossing, volledig gestoeld op uw persoonlijke situatie. Deze oplossing zullen we samen bespreken en we laten zien in hoeverre hiermee uw doelstelling wordt behaald. Verder zullen wij het aanvraagtraject met de bank en/of maatschappij afhandelen. Dit traject houden wij nauwlettend in de gaten.

Zo houden wij in de gaten of uw aanvraag wordt geaccepteerd, controleren we alle (juridische) documenten, houden we ontwikkelingen op de markt, wet- en regelgeving continue in de gaten en implementeren we de oplossing in uw financieel plan.

Wij beheren geen producten maar uw financiële leven! Omdat een financieel plan een dynamisch geheel is vinden wij het belangrijk om eens per 3 jaar, of eerder in geval van ingrijpende wijzigingen, met elkaar de situatie weer volledig door te nemen om zo bij te kunnen sturen waar nodig.

Powered by : Successfully