De kracht van samen

De kracht van samen, daar geloven wij in. Samen bereiken we meer. Daarom bouwen we graag een persoonlijke band met u op. Zodat we samen kunnen bepalen: hoe heeft u het meest aan onze deskundigheid? Hoe heeft u het meest baat bij onze netwerken? Hoe kunnen onze professionals hun passie voor het vak zo inzetten dat u er van profiteert?

HMore

Samen met vier andere ondernemers heeft Millenaar aan de basis gestaan van het H’more magazine. Het magazine geeft de lezer een kijkje achter de schermen bij ondernemers in deze regio, waarbij zowel de “zaak” als ook “de mens achter de “zaak” wordt belicht.
De HMore werkt verbindend tussen ondernemers om ons heen.

Twee keer per jaar wordt een event georganiseerd waarbij het HMore magazine wordt onthuld door een bestuurder of invloedrijke ondernemer in de regio Haarlemmermeer/Schiphol. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een event worden georganiseerd voor de members van de Business Club van HMore.

Partner van NLG

Door te opereren vanuit gemeenschappelijke kracht voordelen voor onze relaties behalen. Begonnen met vijf collega kantoren die deze visie deelden is de Noordeloosgroep inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking van 13 kantoren. Deze samenwerking heeft gezorgd dat we tot de top van adviserend Nederland behoren.

Adfiz

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs. Ze versterken de kracht van ons als onafhankelijk adviseur. Zo kunnen wij ons richten op het allerbelangrijkste: U ontzorgen bij het beheren van uw risico’s.

NVGA

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), is dé brancheorganisatie voor gevolmachtigde assurantiebedrijven. Zij inspireert, faciliteert en stimuleert ons voor verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering.

Haarlemmermeer Assuradeuren

Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds. Maar ook letten wij op de wijze waarop en de snelheid waarmee de productaanbieder schades afwikkelt en (polis)aanvragen of mutaties verwerkt.

Haarlemmermeer Assuradeuren heeft van diverse verzekeraars een volmacht verkregen. Dat wil zeggen dat zij bij diverse verzekeringsvormen zelf bevoegd is nieuwe verzekeringen te accepteren, polissen op te maken en schades te behandelen. Door onze samenwerking met Haarlemmermeer Assuradeuren zijn we in staat maatwerk te leveren aan onze klanten en snel actie te kunnen ondernemen bij schade.

NLG Werk

Via NLG Werk ontzorgen wij werkgevers op het gebied van verzekeringen en pensioen, HRM en Arbo dienstverlening. Een overzichtelijk totaalpakket waarbij u de regie in eigen handen neemt!

Lees meer

NLG Arbo

Onze arbodienst levert integraal gezondheidsmanagement. En dat met of zonder inkomensverzekering. Onze dienstverlening is onderverdeeld in drie onderdelen. Advies en training, Preventie en Casemanagement. Met onze eigen casemanager op kantoor bent u verzekerd van hulp op maat.

Lees meer

NLG HRM

NLG HRM ondersteunt u met allerlei personeelszaken; van salarisadminstratie tot periodieke voortgangs- en beoordelingsgesprekken. We nemen u alle zorgen graag uit handen.

Lees meer

NLG Pensioen

Onze pensioenoplossingen zijn gericht op gemak, efficiency, effectiviteit, rentabiliteit en continuïteit. Naast pensioenadvies is het voeren van de pensioenadministratie een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Lees meer

NLG Volmacht

NLG heeft de bevoegdheid gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Daardoor kunnen onze kantoren u helpen met directe polisafgifte en snelle en deskundige schadeafwikkeling.

Lees meer