Dienstverlening en beloning

In onze dienstverlening staan de belangen van onze relaties centraal. In ons dagelijkse handelen laten wij ons leiden door uw belangen.

Dienstenwijzer

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening leest u in onze Dienstenwijzer. U weet dan wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. U kunt de Dienstenwijzer hier downloaden. Op onze dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

- Dienstenwijzer
- Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten
- Algemene Voorwaarden

Dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van een adviseur. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde standaard document. Zo kunt u een goede vergelijking maken tussen verschillende adviseurs.
- Dienstverleningsdocument Pensioenaanvraag werkgever
- Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken
- Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Beloningsbeleid

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een vast salaris dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Hierbij is van belang dat er een gezonde verhouding is tussen de vaste beloning en de variabele beloning van aandeelhouders / bestuurders.

Wij beschikken over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.