Downloads

- Dienstenwijzer
- Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten
- Algemene Voorwaarden
- Dienstverleningsdocument Pensioenaanvraag werkgever
- Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken
- Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
- Privacy Kaart
- Privacy Statement
- Company Statement - Services Brochure (Engelstalig)
- Privacy statement (Engelstalig)
- General terms and conditions (Engelstalige versie)
- Privacy statement (Engelstalige versie)

Polisvoorwaarden online inzien

Wat staat er in de polisvoorwaarden?
Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u onder meer over de rechten en plichten voor u en de verzekeraar.
De meest voorkomende polisvoorwaarden van de polissen die door Haarlemmermeer Assuradeuren worden opgemaakt treft u hier aan. U kunt deze polisvoorwaarden inzien, printen en opslaan op uw eigen computer.

Meer polisvoorwaarden

Op polisvoorwaardenonline.nl vindt u van de meeste verzekeraars de algemene polisvoorwaarden.