Goed werkgeverschap

Stelt u zich eens voor: vitaal en bevlogen personeel, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Mensen die hun werk met plezier doen, die goed in hun vel zitten en die duurzaam inzetbaar zijn. Mensen die hun hele leven blijven leren, die daardoor productiever zijn en die minder verzuimen. Die hart voor de zaak hebben en daar graag iets extra’s voor doen.

Dat is geen onhaalbaar ideaal, maar een reëel doel, waarvoor wij u samen met ons netwerk van bevlogen professionals graag de tools in handen geven. Door goed werkgeverschap in de praktijk te brengen, levert u namelijk niet alleen een bijdrage aan de gezondheid én het geluk van uw medewerkers, maar zorgt u er vooral voor dat uw onderneming sterk en wendbaar is en blijft, en u de toekomst als ondernemer vol vertrouwen tegemoet kunt zien.

Goed werkgeverschap begint met een visie: hoe wilt u als onderneming zijn voor uw medewerkers? Daarover denken wij graag met u mee en ondersteunen u bij de uitvoering. Samen met ons netwerk van deskundigen, ieder met zijn eigen specialisme, zodat u altijd verzekerd bent van de meest actuele kennis, inzichten en ervaring.

Onze diensten bestaan uit vier onderdelen:

  1. Advies & training: Het begint allemaal met een nulmeting: hoe is de situatie op dit moment? Met een grondige bedrijfsanalyse kunt u vervolgens toewerken naar de ideale situatie. Wij helpen u graag om inzicht te krijgen: waar zitten pijnpunten op het gebied van goed werkgeverschap en hoe kunt u die verbeteren?
  2. Preventie: Medewerkers zijn productiever als ze goed in hun vel zitten; investeren in gezondheidsmanagement loont dan ook altijd. Met de juiste voorzieningen en aandacht voor een vitale onderneming geven wij u handvatten om verzuim onder uw medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.
  3. Casemanagement: Het kan onverhoopt gebeuren dat een medewerker arbeidsongeschikt wordt. Ook in zo’n situatie staan wij u graag bij. Onze casemanager legt contact met de werknemer, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en eventuele andere betrokken partijen, en adviseert over de mogelijkheden van werkhervatting.
  4. Arbeidsvoorwaardencommunicatie: Dat u als werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers is logisch; alleen samen kunt u de onderneming immers tot een groot succes maken. Maar wist u dat het ook tot uw zorgplicht als werkgever hoort om medewerkers hiervan op de hoogte te houden? Wat is er allemaal geregeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden? De communicatie daarover dient helder te zijn. Wij helpen u hier graag bij om zo een bijdrage te leveren aan de waardering voor u als goed werkgever, met werknemers die graag bij uw onderneming blijven werken.

Wij hebben onze expertise, hoge vakbekwaamheid en innovativiteit gebundeld met onze collega’s van de Noordeloosgroep. Zo bent u altijd verzekerd van het beste advies. De kracht van samen, daar geloven wij in.