Duurzame inzetbaarheid en uw collectieve zorgverzekering in 2020.

In onze vorige nieuwsbrief kon u al kort lezen hoe een collectieve zorgverzekering kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Met dit bericht geven wij u graag wat meer informatie: hoe kunt u de collectieve zorgverzekering in 2020 voor uw bedrijf laten werken en zo de duurzame inzetbaarheid aanzienlijk verbeteren?

Duurzaam inzetbaar, wat is dat ook al weer?

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om de lange termijn: hoe kunt u als werkgever zorgen dat uw werknemers niet alleen nu, maar ook in de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan uw bedrijf, en daar zelf ook voldoening uit blijven halen? Kortom: hoe kunnen uw medewerkers gezond en met plezier aan het werk blijven? Die vraag wordt steeds belangrijker nu we met zijn allen steeds langer aan het werk blijven.

Zorginhoudelijke afspraken en korting

Door zorginhoudelijke afspraken te verwerken in uw collectieve zorgverzekering kunt u bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan zorgmaatregelen die kunnen helpen bepaalde beroepsziekten te voorkomen, of aan gedrag dat sowieso ongezond is aan te passen: roken, ongezond eten, verkeerd met stress omgaan en te weinig bewegen. Maakt u hier zorginhoudelijke afspraken over, dan komt dat de fitheid van uw personeel ten goede.

Bovendien bepalen per 1 januari 2020 de afspraken die u inhoudelijk maakt over de zorg aan uw werknemers de korting die u krijgt bij de collectieve zorgverzekering. Voor de basisverzekering is die korting maximaal 5%, voor de aanvullende verzekering wordt de korting vastgesteld door de zorgverzekeraar.

En hoe meer medewerkers meedoen, hoe meer invloed u kunt uitoefenen op hun duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door mee te betalen aan bepaalde aanvullende verzekeringen. Zo maakt u het uw medewerkers nog makkelijker om goed voor zichzelf te zorgen en dus langer gezond en met plezier aan de slag te blijven.