Let op met accu’s op de werkplek.

Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder accu’s. Mobiele telefoons, laptops en heel veel andere elektronische apparaten werken alleen met een opgeladen accu. Dat kan risico’s met zich meebrengen; een accu kan exploderen of in brand vliegen wanneer hij bijvoorbeeld te warm wordt, als er kortsluiting optreedt, als de accu valt of barst of wanneer er een verkeerde oplader wordt gebruikt. Bovendien gaat lithium – een bestanddeel van de meeste oplaadbare accu’s – niet samen met water. Er komt dan een zeer explosief gas vrij. Goed om op te letten dus.

Met deze tips beperkt u het brandrisico bij het gebruik van accu’s tot een minimum:

Laat accu’s en acculaders niet vallen.

  • Gebruik voor iedere accu alleen de acculader die ervoor bedoeld is. Geef aan welke acculader bij welke accu hoort.

  • Zorg dat er toezicht is wanneer accu’s worden opgeladen.

  • Zet acculaders in een lege ruimte, liefst een afzonderlijke, zodat een eventuele brand zich niet kan uitbreiden. Plaats nooit brandbare dingen in de buurt van acculaders en laat één meter rondom de lader vrij.

  • Plaats blusapparatuur op basis van schuim (géén water!) in de omgeving van acculaders.

  • Check de bijbehorende kabels regelmatig en vervang beschadigde exemplaren.

  • Laat acculaders jaarlijks controleren tijdens de keuring van elektrische arbeidsmiddelen of de werkplaatsinrichting (een zogeheten nen3140-inspectie).

  • Laat beschadigde accu’s of accu’s met waterschade nooit onbeheerd achter op de werkplek.