Ziekteverzuim verminderen, hoe doe je dat? .

Dat een zieke werknemer uw onderneming veel geld kan kosten, is vast geen nieuws. Deze kosten, die kunnen oplopen tot anderhalf à twee keer de brutoloonkosten, bestaan niet alleen uit onder andere het verlies aan omzet, ook vervanging of het extra werk dat door collega’s moet worden opgevangen levert extra kosten op. Als de zieke werknemer niet meer aan het werk kan, heeft dit bovendien vaak gevolgen voor de premies van de WGA en de Ziektewet. Allemaal redenen om te kijken hoe u het verzuim zo laag mogelijk kunt houden.

Risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie, ook wel RI&E genoemd, is verplicht voor alle werkgevers. Om een goed arbobeleid te kunnen opstellen moet u immers eerst een volledig beeld krijgen van alle risico’s die zich kunnen voordoen in uw bedrijf. Vervolgens kunt u dan de juiste maatregelen treffen om elk risico zo klein mogelijk te maken. Op deze manier wordt de kans op gezondheidsklachten of ongelukken die samenhangen met het werk een stuk kleiner.  

Helder verzuimprotocol

De spelregels die gelden bij ziekte en ziekmelding; dat is de inhoud van een verzuimprotocol. Door die regels zo helder mogelijk te houden, voorkomt u misverstanden en ziekmeldingen om de verkeerde redenen. Bovendien is het voor alle werknemers duidelijk hoe ze zich precies moeten ziekmelden.

Hulp van de collectieve zorgverzekering

Heeft u al eens gedacht aan de rol die de collectieve zorgverzekering kan spelen bij duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, en dus ook bij verzuimpreventie? Werknemers die lekker in hun vel zitten en weerkrachtig zijn, zijn namelijk niet alleen productiever, ze zijn ook minder vaak ziek. Bovendien voelen ze zich verantwoordelijker voor hun gezondheid en inzetbaarheid. Kijk eens wat de collectieve zorgverzekering hierbij kan betekenen.

Nog meer tips voor een lager ziekteverzuim

 • Zorg dat de werkplek veilig en gezond is
  Een aangename temperatuur, voldoende frisse lucht en daglicht, bureaus die op de juiste hoogte zijn afgesteld; zo zorgt u voor een aangename en gezonde werkomgeving.

   
 • Communiceer met uw werknemers 
  Het lijkt een open deur, maar toch: oprechte interesse in uw werknemers is essentieel voor een prettige werkverhouding. Informeer regelmatig hoe het gaat, niet alleen op het werk, maar ook thuis.

   
 • Zorg voor zo min mogelijk stress en burn-outrisico
  Stress is nooit helemaal uit te bannen, maar een duidelijke omschrijving van de taken en uw verwachtingen helpt, net als de juiste werkomstandigheden.

   
 • Ziekteverzuim? Dit zijn signalen om op te letten 
  Om langdurige uitval te voorkomen is het goed als u de voorbodes van ziekteverzuim herkent. Kampt een werknemer met langdurige werkstress of structureel overwerk? Ga dan samen om de tafel zitten voor een oplossing.