Ziekteverzuim voorkomen: herken de risicofactoren.

Voorkomen is beter dan genezen, zeker wanneer het gaat om ziekteverzuim. Als werkgever heeft u niet alles in de hand, maar u kunt het risico op psychische klachten en verzuim door bijvoorbeeld een burn-out wel verkleinen door op alarmsignalen te letten.

Een belangrijk signaal voor dreigende uitval is bijvoorbeeld minder plezier in het werk. Immers, hoe meer werkplezier, hoe kleiner de kans op langdurig verzuim. Let dus op wanneer een medewerker ineens stil en teruggetrokken wordt, kortaf reageert, prikkelbaar en cynisch doet, angstig lijkt en regelmatig te laat komt.

Wat kan de oorzaak zijn?

  • Privéproblemen van de medewerker. Door een ingrijpende verandering in de privésituatie (denk aan ziekte, een scheiding of een sterfgeval) kan een medewerker minder productief zijn, minder betrokken en minder alert.
  • Oplopende werkdruk. Onderzoek de werkdruk wanneer een werknemer steeds vaker overwerkt, geen pauzes meer neemt, gehaast of geïrriteerd reageert, meer fouten maakt en minder behulpzaam is.
  • Conflicten op de werkvloer. Verschijnselen als agressie, pestgedrag of de vorming van onderlinge groepjes kunnen de sfeer behoorlijk verpesten. Geef dergelijk gedrag geen kans.
  • Financiële moeilijkheden. Als een medewerker regelmatig om een voorschot of vakantiegeld vraagt, zijn portemonnee vaak ‘vergeet’, niet aan gezamenlijke cadeaus of lunches meedoet en gestrest of afwezig lijkt, kan schuldproblematiek een rol spelen. Onderschat de impact hiervan niet en kijk wat er aan te doen is.
  • Onveilige werkplek. Eigenlijk is hier geen uitleg nodig: een onveilige werkplek leidt eerder tot bedrijfsongevallen en dus tot uitval. Let er op dat iedereen werkt volgens eventuele veiligheidsprotocollen, gebruik maakt van beschermende maatregelen (indien nodig) en dat er voldoende pauzes worden genomen. Neem klachten over de werkplek serieus.
  • Verminderde lichamelijke of mentale fitheid. Moppert iemand over zijn gezondheid? Ga in gesprek: wat is er aan de hand? En wat kunnen jullie daar samen aan doen?

In alle gevallen geldt: wees betrokken, praat regelmatig met medewerkers en kijk wat er speelt op de werkvloer. Zorg voor een open bedrijfscultuur, toon begrip en bied waar mogelijk hulp aan, eventueel van een arbeidsdeskundige, zoals de bedrijfsarts.