U heeft een klacht?

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Kifid.

Kifid:

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het KiFiD. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk en bemiddelen bij de klachtafhandeling. Voor de termijnen waarbinnen u zich dient te wenden tot het Kifid verwijzen wij u naar www.kifid.nl.

Het KiFiD behandelt geen klachten van bedrijven. Heeft u als bedrijf een klacht over de dienstverlening van Millenaar Adviesgroep B.V., dan kunt u deze voorleggen aan de rechter.

SKGZ:

Indien u een klacht heeft over uw zorgverzekering kunt u de klacht ook eerst aan ons sturen. Uiteraard zullen wij ons best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien u desondanks toch ontevreden blijft kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Voor de termijnen waarbinnen u zich dient te wenden tot de SKGZ verwijzen wij u naar www.skgz.nl.