Privacy

Bij Millenaar Adviesgroep beschouwen we vertrouwelijkheid en integriteit als vanzelfsprekende waarden. Wij zijn voortdurend bezig onze bedrijfsvoering en ons gedrag aan te passen aan de actuele wet- en regelgeving. Ons doel is dat het effect van onze inspanningen een bijdrage levert aan het succes van onze klanten.

We doen dit door bij de uitvoering van de aanpassingen binnen onze bedrijfsprocessen en de afspraken die we maken met onze leveranciers rekening te houden met het belang dat u als klant heeft en op welke wijze aanpassingen uw belang beter kunnen dienen.

Lees meer over hoe wij met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn in onderstaande Statements:

Millenaar Adviesgroep: Verwerken Of Verantwoordelijk?

De dienstverlening van Millenaar Adviesgroep is niet primair gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar Millenaar Adviesgroep oefent feitelijk invloed uit op de gegevensverwerking. We doen dit door te adviseren, te bemiddelen, te onderhandelen en overeenkomsten tot stand te brengen. Hiermee is de gegevensverwerking niet de primaire opdracht, maar een uitvloeisel van dienstverlening. Millenaar Adviesgroep draagt derhalve zelf de verantwoordelijkheid over het aanvragen/ verwerken van de gegevens.

Op basis van bovenstaande is het opstellen van een verwerkers-overeenkomst dus niet de geƫigende weg om afspraken rondom de Algemene Verordening Gegevens (AVG) tussen Millenaar Adviesgroep en haar relaties vast te leggen (immers beide zijn verwerkings-verantwoordelijke). Wij vinden het echter wel degelijk raadzaam om ons beleid rondom dataveiligheid en naleving van de AVG te communiceren met onze relaties!